Karaktärer

Jag är ”quite a character” som ni alla vet, och på den här beggriga buffsidan kan ni läsa mer om mig och mina vänner.

Kart Maud Kartan
Super Kart Bosse Adam

Övriga karaktärer:

Dahia | Mischa | Gringo | Warren G. | Doktor Drej | Karin