Berättelser – Kart och Klara

Ja det handlar ju om att Kart vill ha en tjej som heter Klara,
det får vara vem som helst bara hon heter Klara. Men när Kart
inte får napp efter att ha kört runt i sin bil ett tag och frågat ALLA
om dom heter Klara, då gör han något väldigt nischat ska du se
eller rättare sagt höra.

Starring: Kart och Maud.
Guest star: Klara.